Oferta

Świadczymy usługi

  • opracowania projektów konstrukcji budowlanych w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i warsztatowego
  • opracowania ekspertyz i opinii technicznych obiektów budowlanych
  • opracowania projektów rozbiórek obiektów budowlanych
  • weryfikacji i optymalizacji projektów budowlanych i wykonawczych
  • przeglądów technicznych obiektów budowlanych