Hala magazynowa Meiko Trans Polska (wraz z budynkiem biurowym) – Gliwice


Stan:przemyslowe

Oddany do użytku

Lokalizacja:

Gliwice, ul. Wyczółkowskiego

Architekt:

Zalewski Architecture Group

Inwestor:

Meiko Trans Polska Sp. z o.o.

Okres realizacji:

2015 – 2016

Konstrukcja hali:

Prefabrykowany ustrój szkieletowy – słupy żelbetowe, dźwigary i płatwie strunobetonowe

Konstrukcja budynku biurowego:

Budynek murowany; stropy z prefabrykowanych płyt kanałowych

Łączna powierzchnia użytkowa:

12 484 m2

Łączna kubatura:

168 014 m3


Zdjęcia z realizacji: